Artikeln publicerades 5 april 2023

Webbinarium:
Enkla och begripliga
e-tjänster

Person som sitter vid ett bord med en dator.

Nu kan du se webbinariet om enkla och begripliga e-tjänster i efterhand, samt ta del av presentation och annat material.

Material från webbinariet

Här hittar du inspelningen, presentationen samt de länkar som Stefan Johansson refererade till under webbinariet.

Inspelningen, film i Vimeo

Bakgrund

Begripsam tog i projektet DigiKog fram rekommendationer för att bygga kognitivt tillgängliga webbplatser och e-tjänster. Rekommendationerna bygger på standarden för kognitiv tillgänglighet, ISO 21801. I projekt DigiSen har vi kommit fram till att samma rekommendationer är giltiga för PRO:s medlemmar.

Kognitiv tillgänglighet handlar om människors perception, minne, koncentration/uppmärksamhet, intellektuell förmåga, motivation, emotion samt tidigare kunskap och erfarenhet.

Sverige har en allt äldre befolkning, och med åldrandet följer också ofta både kognitiva nedsättningar samt ett ökat vårdbehov. Digitalisering ses som en nyckel för att möta det allt större behovet av stöd och omsorg. Men då behöver de digitala tjänsterna vara enkla att begripa och använda.

Därför vill vi öka kunskapen om kognitiv tillgänglighet i e-tjänster genom ett webbinarium.

Program

Dag: torsdag 27 april
Tid: 12.00 - 12.45

Innehåll

  1. Introduktion av Marie Näslund, samhällspolitisk chef, PRO
  2. Enkla och begripliga e-tjänster
    Stefan Johansson, Begripsam
  3. Digitalisering i offentlig sektor och digital delaktighet
    Terese Raymond, Nationell samordnare för Digidel

Fakta: Projekt DigiSen

Pensionärernas riksorganisation, PRO, driver Projekt DigiSen med stöd av medel från Allmänna Arvsfonden.

Projektet pågår mellan år 2021 och 2024.

Projekt Digisen syftar till att försöka stänga gapet, det digitala utanförskapet bland äldre, från två håll. Dels genom att hjälpa äldre att bli digitala eller bli mer digitala. Dels genom att arbeta för att digitala tjänster ska vara enklare att använda. Det sista uppnås genom att påverka de som tar fram digitala tjänster, så som företag, organisationer, kommuner, regioner och myndigheter.