Artikeln publicerades 5 april 2023

Webbinarium:
Hur använder PRO:s medlemmar internet?

En person sitter utomhus med en dator i knäet. En sjö i bakgrunden.

Nu kan du se webbinariet om projekt DigiSens rapport som redovisar hur över 15 000 medlemmar i PRO svarat på frågor om hur de använder internet.

Material från webbinariet

Här hittar du inspelningen, presentationen samt så småningom även rapporten i sin helhet.

Inspelningen, film i Vimeo

Undersökningen visar digitala klyftor

Pensionärernas riksorganisation, PRO, och Begripsam har genom en enkätundersökning tagit reda på hur medlemmar i PRO använder internet. Undersökningen väckte stort intresse och 15 000 personer deltog.

Syftet var att undersöka vad PRO:s medlemmar använder internet till och om de tycker att det finns svårigheter relaterade till användningen av internet. Enkäten innehöll även frågor om smarta telefoner, datorer och surfplattor.

Samma frågor har tidigare ställts till både en kontrollgrupp och till personer med funktionsnedsättningar. Det gör att vi kan jämföra PRO-medlemmar och andra grupper i samhället. Syftet med jämförelserna är att identifiera så kallade digitala klyftor.

Och resultatet visar på tydliga digitala klyftor. PRO-medlemmarna anser att det är svårare med internet än kontrollgruppen och det finns ett större upplevt digitalt utanförskap bland PRO-medlemmarna.

Ett konkret exempel är att betydligt färre PRO-medlemmar har haft vårdmöten på nätet jämfört med kontrollgruppen. Och den skillnaden har ökat under pandemin. Eftersom äldre var en utpekad riskgrupp och är en grupp som generellt har större vårdbehov ser vi att den svenska sjukvården misslyckades att skydda äldre under pandemin, där ett sätt hade kunnat vara just digitala vårdmöten.

Webbinarium

Under webbinariet redovisar vi resultatet av enkätundersökningen.

Dag: torsdag 27 april
Tid: 8.30 - 9.00

Innehåll

  1. Introduktion av PRO:s förbundssekreterare Johanna Hållén
  2. Genomgång av undersökningen och resultatet, Stefan Johansson, Begripsam

Fakta: Projekt DigiSen

Pensionärernas riksorganisation, PRO, driver Projekt DigiSen med stöd av medel från Allmänna Arvsfonden.

Projektet pågår mellan år 2021 och 2024.

Projekt Digisen syftar till att försöka stänga gapet, det digitala utanförskapet bland äldre, från två håll. Dels genom att hjälpa äldre att bli digitala eller bli mer digitala. Dels genom att arbeta för att digitala tjänster ska vara enklare att använda. Det sista uppnås genom att påverka de som tar fram digitala tjänster, så som företag, organisationer, kommuner, regioner och myndigheter.