Vetenskapliga publiceringar

En vetenskaplig publicering är ett dokument som rapporterar resultat från forskning och som har genomgått en granskning (peer review) av andra experter inom samma ämnesområde.

Granskningsprocessen säkerställer att innehållet håller en hög vetenskaplig standard och bidrar på ett meningsfullt sätt till ämnesområdet.

Syftet med en vetenskaplig publicering är att sprida ny kunskap, bidra till det vetenskapliga samtalet och underbygga eller ifrågasätta befintliga teorier och upptäckter.

Välkommen att ta del av vår forskning!