Begriplig information och språk

I Sverige har vi egentligen ett bra stöd för att offentliga texter ska vara tillgängliga för alla.

Stödet finns framför allt genom Språklagens elfte paragraf som säger att "språket i det offentliga ska vara vårdat, enkelt och begripligt".

Klarspråk

Riktlinjerna för att kunna skriva texter som är vårdade, enkla och begripliga heter "klarspråk". Institutet för språk och folkminnen driver arbetet med klarspråk i Sverige.

Lättläst svenska

För att ytterligare förenkla texter finns skrivsättet som kallas "lättläst svenska". Det finns egentligen ingen som driver arbetet med lättläst svenska i Sverige. Myndigheten för tillgängliga medier är den myndighet som har mest kunskap och information om lättläst svenska.

Klarspråk räcker inte

Vi på Begripsam har forskat länge om vad som gör texter begripliga och tillgängliga. Vi ser att det inte räcker med klarspråk för att nå fram till "alla", vilket ofta är målgruppen i exempelvis en kommun.

19 råd för att skriva begripligt

En god hjälp på vägen är vägledningen som togs fram i projektet Begriplig Text, med 19 prioriterade råd för att skriva begripligt.
De 19 råden ger konkreta tips med störst fokus på hur skribenter strukturerar sin text, med bra rubriker, mellanrubriker, listor och kortare rader.

Men inte ens det räcker, det krävs ytterligare förenklingar.

Förstå målgrupperna

Vi tänker att klarspråk är en självklar grund, men att skribenter behöver lära ännu mer om hur de skriver tillgängligt. De behöver förstå målgruppernas svårigheter och de behöver skriva på ett sätt som snarare liknar sättet att skriva lättläst svenska. Då först blir språket vårdat, enkelt och begripligt.

Och, vi har hittills inte träffat på en enda människa som har sagt att en text är för lätt - förutsatt att informationen är relevant och korrekt!