19 råd för att skriva begripligt

Vad är svårt i texter, och vad gör texter begripliga?
Det lyckades projektet Begriplig Text reda ut, genom unika metoder.

Under tre år samarbetade personer från följande organisationer:

  • Dyslexiförbundet
  • Afasiförbundet
  • Autism- & Aspergerförbundet
  • FUB, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

Målet var att ta reda på vad som är svårt i texter och när man läser. Metoderna var:

  • Samtal och tester
  • Ögonrörelseavläsning
  • Workshoppar
  • Enkäter

Till slut identifierades 19 faktorer som gjorde texter svåra. Då vändes frågan: Hur blir texterna mer begripliga, utifrån dessa faktorer?

När deltagarna hade formulerat 19 råd som gör texter mer begripliga fick fler än 650 personer med egna erfarenheter av lässvårigheter rangordna råden. Vilket är viktigast, näst viktigast... och så vidare.

På så sätt formades en lista med 19 råd som var prioriterade, av målgrupperna.

Projektet publicerade slutligen en strålande bra bok som på ett enkelt och pedagogiskt sätt beskriver alla de 19 råden.

Försida till boken "19 råd för att skriva begripligt"

Illustration av Carina Söe-Knudsen

Fakta

Projektet genomfördes 2016-2019, med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Projeket drevs av

Samarbeten
Projektet genomfördes i nära samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och Språkrådet.

Samt med Begripsam AB, Useit AB, Nypon/Vilja förlag, Bjelle Media AB och Tobii Dynavox.