Lättläst svenska

Lättläst är ett begrepp som används om texter som är framställda för att vara särskilt enkla att läsa och förstå.

Lättläst används för samhällsinformation, nyheter, faktatexter och skönlitteratur.

Enligt Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är lättlästa texter anpassade för personer med lässvårigheter som till exempel

  • intellektuell funktionsnedsättning
  • neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  • demens.

Men lättläst kan också vara bra för ovana läsare och läsare som lär sig ett nytt språk.

Det finns ingen exakt definition av lättläst, men lättlästa texter har flera gemensamma nämnare.

MTM definierar lättläst så här på sin webbplats:
”Det som utmärker lättlästa böcker är bland annat att de är skrivna med vardagliga, lätta ord, korta meningar och rak och enkel handling. Det är få rader text på varje sida och texten har ofta stöd av förklarande bilder.”

I Rikstermbanken, med MTM som källa, definieras lättläst som ”text som är anpassad för personer med bristande läsförmåga” med förklaringen:
”Lättläst text bearbetas eller skrivs på olika sätt beroende på vilken målgrupp som mediet riktar sig till. En person som är ny i svenska språket behöver en annan typ av lättläst text än en person med till exempel intellektuell funktionsnedsättning.

Lättläst text är språkligt anpassad, bland annat till mottagarens ordförråd och språkliga nivå. Innehållet i en lättläst text är också utvalt utifrån mottagarens förkunskaper och behov. En lättläst text har också en anpassad struktur och form.”

Lättläst, öppnar Myndigheten för tillgängliga medier i nytt fönster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.