Medveten radbrytning eller frasanpassat radfall?

Hur kan en skribent underlätta läsningen för läsaren genom att medvetet bryta rad på ett smart sätt?

Vi har forskat och sökt i annan forskning om hur så kallat frasanpassat radfall fungerar i lättlästa texter.

Vi upptäckte att en klar majoritet gillar och föredrar frasanpassat radfall, alltså när ”rader bryts medvetet”. Det vill säga

  • när en ny mening börjar på ny rad
  • när en lång mening bryts på två rader
    så att läsaren kan läsa en del i taget.

Begreppet ”frasanpassat radfall” är dock problematiskt på flera sätt. Vi har exempelvis upptäckt att frasanpassat radfall kan innebära att en rad bryts efter bara ett eller ett par ord. Och då verkar det inte vara någon hjälp för läsaren. Det tycks helt enkelt inte finnas någon regel för vad som är en fras i det här sammanhanget. Det är också ett namn som är svårt att förstå, och krångligt att säga.

Därför har vi börjat kalla metoden medveten radbrytning.

Men frasanpassat radfall och medveten radbrytning har i grunden samma syfte:
Att ge läsaren möjlighet till paus mellan raderna och att skapa en mer överskådlig text.

Läsare berättar

Några citat från samtal om frasanpassad radfall:

"Den där är mer hoptryckt ( vanliga rader).
Den sista kändes lättare (frasanpassade
rader). Jag kommer in mera i texten om det är
kortare rader. Jag förstår den bättre.”
Man, intellektuell funktionsnedsättning


”Till mig är den lättare, därför jag brukar tappa
orden, jag kommer inte ihåg i min hjärna, om jag
läser den där ( vanliga rader), men om det
är kort, kort är det lättare till mig, jag förstår
bättre där. (frasanpassade rader).”
Kvinna, svenska som andraspråk


”Det är lättare när texten delas upp tydligare,
efter punkt. Det blir lättare att betona och lättare
att hålla koll på var man är i texten. Om det är
lättare att läsa slipper man gå tillbaka flera
gånger, då har man ett bättre flyt och förstår
bättre.”
Kvinna, kontrollgruppen

 

Läs vår rapport om frasanpassat radfall

Försida till rapporten Frasanpassat radfall - gör det lättlästa texter lättare att läsa och förstå?