Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, SMFOI

Välkommen att ta del av rapporter från vår egen undersökning "Svenskarna med funktionsnedsättning och internet".

SMFOI är - troligen - världens största enkätundersökning om digital tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Mer om SMFOI