Introduktion till tillgänglighet

Tillgänglighet är grunden för ett inkluderande samhälle. Det innebär att alla människor ska ha samma möjligheter att ta del av information, tjänster och miljöer. Det är en fråga om jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Tillgänglighet är ett dynamiskt och mångfacetterat begrepp. Det kan relatera till behov som är permanenta, tillfälliga eller situationsbaserade.

Genom att bli medveten om, och förstå, olika typer av behov kan vi skapa en mer tillgänglig och inkluderande värld. Tillgänglighet är inte bara för vissa, utan för alla, vid alla tidpunkter och under alla omständigheter.

Tillgänglighet gäller alla

Permanenta behov

Permanenta behov uppstår hos personer med långvariga funktionsnedsättningar. Det kan vara rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättning. För dessa personer är tillgänglighet en grundläggande förutsättning för att leva ett självständigt och fullvärdigt liv.

Tillfälliga behov

Tillfälliga behov kan uppstå vid skador, sjukdom eller under graviditet. I dessa situationer upplever individen en tillfällig funktionsnedsättning. Tillgänglighet i detta sammanhang innebär att samhället anpassar sig för att möjliggöra fullt deltagande även under dessa tillfälliga förändringar.

Situationsbaserade behov

Situationsbaserade behov uppstår i specifika situationer där miljön eller omständigheterna begränsar en persons förmågor. Det kan vara en person som inte kan höra i en bullrig miljö eller någon som inte kan använda en pekskärm med smutsiga händer. I dessa fall är tillgänglighet att designa miljöer och tjänster så att de kan användas av alla, oavsett situation.

Universell utformning/design for all

Ett begrepp som ofta används inom tillgänglighet är Universell utformning, eller det engelska namnet "Design for all". Det handlar om att skapa produkter, miljöer och digitala tjänster så att de kan användas av alla människor, till så stor utsträckning som möjligt, utan behov av anpassning. Universell utformning utgår från mångfalden i människors förmågor och behov.

Inkludering

Inkludering betyder att alla människor ska kunna delta på lika villkor. Det handlar om att skapa ett samhälle där alla känner sig välkomna och värderade. Tillgänglighet och inkludering gäller självklart såväl det fysiska rummet som det digitala. I den digitala världen innebär det till exempel webbplatser och applikationer som är tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar.

Begrepp

När vi pratar om personer med funktionsnedsättningar är det viktigt att använda rätt begrepp. Socialstyrelsen rekommenderar just termen "person med funktionsnedsättning". Det betonar personen först, och inte funktionsnedsättningen, för att främja en mer respektfull och inkluderande syn.