Fysisk tillgänglighet

Fysisk tillgänglighet handlar om att göra byggnader, platser och offentliga rum tillgängliga för alla. Det innebär att alla ska kunna komma åt och kunna använda dessa utrymmen.

Det är grundläggande för ett inkluderande samhälle där alla känner sig välkomna.

Vad menas med fysisk tillgänglighet?

När man pratar om fysisk tillgänglighet, tänker många ofta på det här:

  • Inga trappor eller branta lutningar: Byggnader och platser bör ha ramper eller hissar så att de som använder rullstol eller har svårt att gå kan komma in och röra sig fritt.
  • Breda dörrar och gångar: Dörröppningar och korridorer bör vara tillräckligt breda för att rullstolar och barnvagnar lätt ska kunna passera.
  • Tydlig skyltning: Informationsskyltar bör vara lätta att läsa och förstå, placerade på en höjd som är tillgänglig för alla och, när det är möjligt, kompletterade med taktila eller ljudbaserade guider.
  • Anpassade toaletter: Toaletter bör vara utformade så att de är tillgängliga, med tillräckligt utrymme för att en person med rullstol ska kunna använda dem bekvämt.
  • Prioriterade parkeringsplatser: Nära ingångar bör det finnas parkeringsplatser avsedda för personer med funktionsnedsättningar.

Att skapa fysisk tillgänglighet är inte bara en fråga om bekvämlighet; det är en rättighet.

Genom att säkerställa att våra fysiska miljöer är tillgängliga, bekräftar vi att alla medlemmar i samhället är värdefulla och har rätt att delta fullt ut i det offentliga livet.