Artikeln publicerades 9 augusti 2021

Rapporter och resultat 2017

Rapporterna redovisar användning av internet och om internet är svårt, smarta telefoner, datorer och surfplattor och hjälpmedel. De bygger på svar från nästan 800 personer med olika diagnoser, funktionsnedsättningar och svårigheter.

I rapporterna kan vi bryta ner resultatet på ett 30-tal olika grupper och på ett antal bakgrundsfaktorer, som ålder, utbildning, sysselsättning och liknande.

Undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, SMFOI, är finansierad av Post- och telestyrelsen och Konsumentverket och genomförd i samarbete med KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Totalt har 771 personer deltagit i denna omgång.

Här kan du ladda ner rapporterna i sin helhet. I huvudrapporterna har vi valt att presentera resultatet som diagram. Om du tycker att diagram är svåra att tolka kan du höra av dig så kan du få motsvarande information som tabeller.

Användning av internet – huvudrapport

Den första rapporten handlar om användningen av internet och om internet är svårt. För personer som har angett att de tycker att internet är svårt har vi försökt få en tydligare bild av vad det är som är svårt. Vi har valt ut några viktiga saker som många gör på nätet och fråga om hur dessa fungerar.

Svenskarna med funktionsnedsättning och internet – Hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet (pdf, öppnas i ny flik) Pdf, 9.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Smarta telefoner, datorer och surfplattor

Den andra rapporten handlar om de olika apparater som vi oftast använder när vi är på nätet. Har personer med olika funktionsnedsättning tillgång till olika apparater och hur tycker de det är att använda dem? Behöver de mer kunskap?

Svenskarna med funktionsnedsättning, rapport om användning av smarta telefoner, datorer och surfplattor, (pdf, öppnas i ny flik) Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpmedel

Den tredje rapporten handlar om hjälpmedel. Har personer med olika funktionsnedsättningar tillgång till de hjälpmedel de behöver? Vilka hjälpmedel och hur är det att använda dessa?

Svenskarna med funktionsnedsättning, rapport om hjälpmedel, (pdf, öppnas i ny flik) Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Delrapporter, uppdelade på deltagarnas diagnoser

Nedan är delrapporter för olika grupper. (Vi har data från flera grupper men än så länge har vi för få svar för att kunna redovisa resultaten.)

Samtliga dokument är i pdf och öppnas i ny flik.

ADD Pdf, 798.7 kB, öppnas i nytt fönster.
ADHD Pdf, 954.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Afasi Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Autismspektrum Pdf, 377.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Bipolär Pdf, 855.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Depression och ångest Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Dyskalkyli Pdf, 767.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Dyslexi Pdf, 848.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Språkstörning Pdf, 770 kB, öppnas i nytt fönster.
Stroke Pdf, 796.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Utvecklingsstörning Pdf, 280.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Delrapporter, uppdelade på deltagarnas funktionsnedsättningar

Samtliga dokument är i pdf och öppnas i ny flik.

Blind Pdf, 979.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Bristande självförtroende Pdf, 339.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Grav synskada Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Koncentrationssvårigheter Pdf, 913.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Känslig för starka intryck Pdf, 429.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Lässvårigheter Pdf, 865.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Minnessvårigheter Pdf, 886.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Rörelsehinder Pdf, 313.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Skrivsvårigheter Pdf, 325 kB, öppnas i nytt fönster.
Social rädsla Pdf, 935.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Svårt att komma igång eller avsluta saker Pdf, 353.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Svårt att fokusera Pdf, 897.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Svårt att förstå Pdf, 835.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Svårt att lära mig nya saker Pdf, 821.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Talsvårigheter Pdf, 256.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Tycker inte att det är svårt att använda internet Pdf, 454.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Delrapporter, uppdelade på bakgrundsfaktorer

Samtliga dokument är i pdf och öppnas i ny flik.

Boende

Bor i bostadsrätt Pdf, 943.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bor i hyreslägenhet Pdf, 440.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Bor i villa Pdf, 918.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Bor tillsammans med någon som också har funktionsnedsättning Pdf, 901.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Bor i särskilda boenden Pdf, 792.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Bor i stad Pdf, 604.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Bor i mindre samhälle Pdf, 878.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Bor på landsbygd Pdf, 774.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Inkomst

• Inkomst 0 till 17 999 kronor per månad Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Inkomst 18 000 till 25 000 kronor per månad Pdf, 993.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Inkomst över 25 000 kronor per månad Pdf, 973.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sysselsättning

Aktivitetsersättning Pdf, 263.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Arbetar Pdf, 1008.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Arbetslös Pdf, 266.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Daglig verksamhet Pdf, 844.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Pensionär Pdf, 845.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Sjukersättning Pdf, 922.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Sjukskriven Pdf, 783.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildning

Folkhögskola Pdf, 275.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Grundskola Pdf, 781.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Gymnasieskola Pdf, 912.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Grundsärskola Pdf, 964.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Gymnasiesärskola Pdf, 779.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Högskola Pdf, 980.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Yrkeshögskola Pdf, 805.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Delapport med fokus på skillnad mellan män och kvinnor

Denna rapport är ett komplement till de tre huvudrapporterna i undersökningen “Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”. Vi har tagit fram rapporten med finansiering från Konsumentverket. Rapporten fokuserar på eventuella skillnader mellan män och kvinnor. Det resultat vi kan se i denna undersökning följer i flera fall inte hur det ser ut mellan kvinnor och män i hela befolkningen.

Undersökningen ”Svenskar med funktionsnedsättning och internet 2017”, Skillnader mellan män och kvinnor, pdf-dokument, öppnas i ny flik Pdf, 648.1 kB, öppnas i nytt fönster.