Hanteringen av data i undersökningen

Med undersökningen Svenskar med funktionsnedsättning och internet, SMFOI, vill vi presentera statistik över hur personer med funktionsnedsättning använder internet. Vi vill kunna göra jämförelser med hela befolkningen men också jämförelser mellan olika typer av funktionsnedsättningar.

Du får gärna använda data från undersökningen. Ange då att det är Begripsam och Svenskarna med funktionsnedsättning och internet som är källa.

Ansvarig för undersökningen

Stefan Johansson
E-post stefan.johansson@begripsam.se

Statistikwebbplats

På uppdrag av Post- och telestyrelsen, PTS, har vi har utvecklat en statistikwebbplats. Dels för att tillhandahålla undersökningens stora mängd data på ett så tillgängligt sätt som möjligt dels för att göra det lättare att filtrera och kombinera data för att få ut resultat inom specifika områden.

Vi publicerar även en dokumentationsrapport som beskriver utvecklingsarbetet, målbilden, koncept, design, krav och konstruktionslösningar.

Statistikwebbplats, “Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktionsmanual för att använda Datavisning, pdf, öppnar i ny flik Pdf, 921.7 kB, öppnas i nytt fönster.