Forskningen bakom våra internetundersökningar

Vi jobbar löpande med att publicera resultaten från SMFOI även som forskningsartiklar. Hittills har vi publicerat:

Pågående artikelproduktion

Vi arbetar just nu med följande vetenskapliga publikationer där vi och andra forskare använder data från SMFOI.

  • Disability digital divide — comparing accessibility of eHealth among people with and without impairment before to during the COVID-19 pandemic: a repeated cross-sectional survey. Här undersöker vi om det finns effekter av pandemin och användning av e-Hälsa.
  • “Mum helps me when the Internet messes up…”  Accessibility of eHealth services for people with intellectual disability. Analys av vad personer med intellektuell funktionsnedsättning har sagt om att använda internet.
  • Challenges and opportunities – experiences of using internet among people with aphasia. En artikel om hur personer med afasi använder internet.

Vill du använda vårt data i din forskning?

Vi är öppna för forskningssamarbeten och har mycket material.
Kontakta oss om du vill inleda ett samarbete:

Catharina Gustavsson, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, catharina.gustavsson@regiondalarna.se

Stefan Johansson, Begripsam, stefan.johansson@begripsam.com