Klarspråk

Klarspråk är språk som är vårdat, enkelt, begripligt och anpassat efter mottagarnas behov.

När texter är tydliga och lätta att läsa, känner sig människor respekterade och hörda. Det minskar känslan av frustration och utanförskap som kan uppstå när språket är onödigt komplext.

Genom att använda klarspråk visar vi omsorg och medkänsla för alla som tar del av informationen. Det stärker relationen mellan avsändare och mottagare, och skapar en positiv upplevelse av kommunikationen.

Oftast handlar det om skrivna texter, men även det muntliga språket omfattas.

Så här står det i språklagens elfte paragraf, den så kallade klarspråksparagrafen:

"Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt."

Vårdat, enkelt och begripligt

Språklagens ”vårdat, enkelt och begripligt” kan beskrivas så här:

Vårdat
Följ den officiella språkvårdens rekommendationer, som i exempelvis Svenska Akademiens ordlista, länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. och Svenska skrivregler Länk till annan webbplats..

Enkelt
Undvik invecklad meningsstruktur, ålderdomliga uttryck, förkortningar, facktermer som mottagaren inte förstår och ofullständig information.

Begripligt
Tänk på läsaren när du bestämmer

  • vilken information texten ska innehålla
  • i vilken ordning du tar upp saker och ting
  • hur du delar upp texten i stycken
  • hur du väljer rubriker.

Inte bara myndighetsspråk

Det är också vanligt att inkludera annat språk än myndighetsspråk i begreppet klarspråk. Här är två vidare definitioner av klarspråk:

Rikstermbanken: ”Språk som dels är tydligt, dels är begripligt för de avsedda mottagarna.” (Utarbetad av Föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska och Terminologicentrum TNC)

Den internationella klarspråksorganisationen Plain: ”A communication is in plain language if the language, structure, and design are so clear that the intended audience can easily find what they need, understand what they find, and use that information.”

Vem ska använda klarspråk?

Enligt språklagen är det ett krav att följande använder klarspråk i sin kommunikation:

  • myndigheter
  • kommuner
  • regioner
  • övriga offentliga organ

Men många undersökningar visar att även privata företag och organisationer tjänar på att använda klarspråk.

Källa: Institutet för Språk och Folkminnen, Vad är klarspråk?, öppnar www.isof.se i ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.