Om oss

Stefan Johansson, Karin Ekelund Malmros och Louise Tengstrand står vid en tavla med många post-it-lappar.

Stefan Johansson, Karin Ekelund Malmros och Louise Tengstrand funderar och diskuterar vid ett möte med föreningen Begripsam.

Vi på Begripsam AB har som mission att göra samhället mer tillgängligt.

Vi heter Begripsam för att vårt mål är att

 • samhället ska begripa att människor är olika, med olika behov. Vi vill särskilt synliggöra människor med kognitiva funktionsnedsättningar.
 • samhället ska vara begripligt för alla människor.
  Vi vill påverka alla som utvecklar tjänster, tar fram information eller skapar standarder.

Det här jobbar vi med:

 • Vi utvecklar och tillämpar metoder så att alla, oavsett förmåga, kan vara med och påverka hur produkter och tjänster ska vara utformade.
 • Vi forskar inom flera områden.
 • Vi håller föreläsningar, utbildningar samt leder workshops.
 • Vi gör tester för att förbättra tillgängligheten för produkter och tjänster, webbplatser, appar, texter och liknande.
 • Vi driver egna projekt och medverkar i projekt i samarbete med andra.
 • Vi inventerar lokaler och utvecklar lokaler och verksamheter så att de blir både kognitivt och fysiskt tillgängliga för alla.
 • Vi är aktiva inom både svenskt och europeiskt standardiseringsarbete.
 • Vi är både en förening och ett bolag.

Kontakta mig!

Jag vill veta mer om Begripsam.