Begripsam firarOm oss

Begripsam arbetar med att göra samhället mer tillgängligt. Framför allt arbetar vi med tillgänglighet för personer med kognitiva svårigheter. 

Vi startade i september 2016, och är både en förening och ett bolag.

Vi forskar, utvecklar, gör användningstester, håller seminarier, föreläsningar, utbildningar samt leder workshops. Vi är också aktiva inom både svenskt och europeiskt standardiseringsarbete. Vi genomför regelbundet tester för att förbättra tillgängligheten för produkter och tjänster, webbplatser, appar, texter och liknande. Men även inom bemötande och fysisk tillgänglighet.

Arbetssätt och metoder

Vårt arbetssätt bygger på olika metoder och på forskning, vi använder metoder som Action Research (aktionsforskning), Participatory Design (deltagande aktionsforskning) och Value Sensitive Design (värdebaserad design).

Begripsam har utvecklat metoder som dels har sin grund i folkbildning och dels har sin grund i evidensbaserad forskning om delaktighet i design-, innovation- och utvecklingsprocesser.

Vi är väl insatta i guidelines och standarder för design samt principerna bakom universell design.

Genom vårt nära samarbete med föreningen Begripsam kan vi erbjuda ett unikt sätt att genomföra användartester. Vår spetskompetens ligger i kunskap om psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar.

Mål och vision

Begripsam vill påverka utvecklingen av tjänster och produkter så att de kan användas av alla. Vi utvecklar och tillämpar metoder så att alla, oavsett förmåga, kan vara med och påverka hur produkter och tjänster ska vara utformade.

Vår vision är att kunna bidra till ett samhälle där alla människor kan uppfylla sin fulla potential. Vi bedriver forskning och utveckling i egen regi eller i samverkan med andra som delar vår vision.