Karin Ekelund Malmros

Projektledare

Jag arbetar i och leder olika projekt som syftar till att öppna dörren så fler kan ta steget in i vårt digitala samhälle.

Jag har lång erfarenhet av projektledning från privata företag, ideella föreningar och offentlig sektor. Projekt kring utbildning, rekrytering och ledarskapsutveckling av chefer och specialister. Idag är målgruppen något annorlunda, men grundtanken är densamma. Göra det enkelt att göra rätt!

Begripsam är en arbetsplats där vi tillåts vara som vi är. Med våra styrkor och svårigheter. Det bygger en välmående organisation, frigör kreativitet och skapar resultat. Det är en ynnest att få vara en del av. Dessutom jobbar vi med att göra världen till en bättre plats. Kan det bli bättre?

Privat övar jag på att göra saker jag tycker om och blir glad av. Oftare.