Samarbeten

Här kan du läsa om DigiKogs samarbeten under projekttiden.

Skatteverket

DigiKog har perioden mars-augusti 2021 haft ett omfattande samarbete med Skatteverket och ett av deras projekt som genomfördes inom ramen för regeringsuppdraget Praktik i staten.

Fem praktikanter som själva har erfarenheter av kognitiv nedsättning har deltagit.

Syften med Skatteverkets projekt har varit att visa hur myndigheten kan bredda sin syn på kompetens, samt att få e-tjänster som fungerar för alla.

Genom att rekrytera inom regeringsuppdrag Praktik i staten gjorde Skatteverket det möjligt för personer som idag står långt från arbetsmarknaden att få med sig erfarenheter som kan underlätta för dem att komma in på arbetsmarknaden samt att få insikt om hur det är att arbeta inom staten.

DigiKog har i projektet utbildat anställda hos Skatteverket i hur man planerar, genomför och dokumenterar utvärderingar av digitala tjänster.

Vi har även utbildat deltagarna i Begripsams metod för utvärdering. Metoden betonar det gemensamma samtalet om vad deltagarna ser och upplever när de tillsammans tar sig an ett testobjekt, som exempelvis en digital tjänst eller en webbplats.

Deltagarna har också fått bygga upp en kunskap om och förståelse för webbutveckling och designprocesser.

I utbildningen har även ingått information om den nya ISO-standarden 21801-1:2020 Kognitiv tillgänglighet.

Deltagarna har kombinerat denna kunskap med sina egna erfarenheter av att mötas av lösningar som inte fungerar bra eller inte fungerar alls.

– Det har fungerat så bra, varit både givande och också en helt nödvändig förutsättning för projektet! säger Helen Edenfur, Skatteverket i Skåne, om samarbetet.

Autism- och Aspergerförbundet, Metamatrix

DigiKog har inlett samarbete med Autism- och Aspergerförbundet och Metamatrix kring utveckling av ny webbplats åt förbundet. DigiKogs roll är att bidra med kunskap om webbtillgänglighet utifrån ett kognitivt perspektiv och nya arbetssätt för att säkra att målgruppen kommer till tals i utvecklingsarbetet.

Vi ska bland annat genomföra ett par utvärderingar av koncept, design och innehåll. I uppdraget ingår också att utbilda Metamatrix’s webbutvecklare och designers om kognition, kognitiv tillgänglighet på webben och nya ISO-standarden 21801-1:2020 om kognitiv tillgänglighet.

LaSSe Brukarstödcenter, Projekt Allas likhet inför lagen

DigiKog samarbetar med projektet Allas likhet inför lagen genom att ge stöd för att bygga en tillgänglig webbplats.

Arbetsförmedlingen

DigiKog hjälper Arbetsförmedlingen att utforma ett ny tjänst för aktivitetsrapportering för arbetssökande, för att rapportera aktiviteter månadsvis.

Datainspektionen

Datainspektionen bygger en ny webbplats och får stöd av DigiKog att säkra den kognitiva tillgängligheten.

Afasiförbundet

Tillsammans med DigiKog utformar Afasiförbundet en enklare information och tjänst för att bli medlem i förbundet.

Sveriges television

DigiKog samarbetar med Sveriges television med stöd för dels begripliga instruktionstexter och dels en ny funktion i SVT Play, ur ett kognitivt tillgängligt perspektiv.

Kammarkollegiet

DigiKog samarbetar med Kammarkollegiet, HiQ och Arvsfonden, som stöd i deras arbete att ta fram en ny och ännu mer kognitivt tillgänglig webbplats, www.arvsfonden.se.

Konsumentverket

DigiKog samarbetar med Konsumentverket om en ny design av tjänsten www.hallakonsument.se Länk till annan webbplats..

Vi bidrar med kunskap om kognitiv tillgänglighet samt utvärderar tjänsten.

Skatteverket och Försäkringskassan

DigiKog samarbetar med Skatteverket och Försäkringskassan. Under ett antal workshops vill vi bidra till att öka myndigheternas kunskap om kognitiv tillgänglighet. Vi arbetar med kraven från standarden ISO 21801-1: Cognitive Accessibility – Part 1: General Guidelines och tar fram goda exempel på hur kraven kan uppfyllas.

Funktionsrätt Göteborgs projekt Tyck till

DigiKog samarbetar med Funktionsrätt Göteborgs projekt Tyck till.
Tyck till utvecklar tjänsten www.synpunkta.nu Länk till annan webbplats.. Vi har utvärderat tjänsten ur ett kognitivt perspektiv samt undersökt hur den uppfyller relevanta krav ur standarden ISO 21801-1: Cognitive Accessibility – Part 1: General Guidelines.

Biancafilm

DigiKog samarbetar med Biancafilm för att öka kunskapen om att göra film och så småningom kunna illustrera samtliga 56 krav i standarden ISO 21801-1 i korta filmer.