Slutseminarium

Den 22 mars bjöd DigiKog in till slutseminarium.

Välkommen att se inspelningar av seminariets tre delar.
Seminariet är skrivtolkat samt teckenspråkstolkat.

Här hittar du de dokument som refereras till i seminariet.

Del 1

Del 1, DigiKog slutseminarium, video, Vimeo, öppnar ny flik  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Kerstin Ivarson Ahlstrand och Karin Forsell, Begripsam Välkommen! Introduktion till seminariet
 • Joakim Uppsäll-Sjögren, föreningen Begripsam
  Bakgrunden till DigiKog, syfte och mål
 • Stefan Johansson, Begripsam
  DigiKogs metoder för att identifiera bristande kognitiv tillgänglighet, och inkluderande designprocesser
 • Mikael Wahldén, Arvsfonden
  Arvsfonden och DigiKog

Del 2

Del 2, DigiKog slutseminarium, video, Vimeo, öppnar ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Stefan Johansson, Begripsam
  DigiKogs resultat i form av kunskap, material och arbetssätt
 • Kerstin Ivarson Ahlstrand, Begripsam
  Spännande statistik om DigiKog
  Omställningen till ett projekt i pandemi
 • Tania Laserna, föreningen Begripsam
  Att vara expert i DigiKog

Del 3

Del 3, DigiKog slutseminarium, video, Vimeo, öppnar ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Helen Edenfur, samordnare för frågor om tillgänglighet, Skatteverket
  Praktik i staten
 • Erik Hedin, samordnare för digital tillgänglighet, SVT
  Ett begripligare SVT
 • Joakim Kävrestad, forskare, Högskolan i Skövde
  Cybersäkerhet och kognitiv tillgänglighet