Projekt DigiKog

Inom Digikog utvecklar vi metoder för att implementera standarden SS-EN ISO 21801-1:2021 – Kognitiv tillgänglighet – Del 1: Allmänna riktlinjer.

Standarden finns att köpa:
Kognitiv tillgänglighet – Del 1: Allmänna riktlinjer (ISO 21801-1:2020, IDT), öppnar ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårt utvecklingsarbete utgår bland annat från

  • konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • universell utformning
  • etablerade principer för tillgänglighet.

Öka kännedom om standarden

En viktig del i DigiKog är att öka kännedomen om standarden. Vi vill nå personer med funktionsnedsättning samt ideella, offentliga och kommersiella aktörer, både beställare och leverantörer av varor och tjänster. Tillsammans ska vi ta fram verktyg för att använda standarden.

Vi ska testa digitala produkter och tjänster och utforma krav. Arbetet sker bland annat genom utbildningar och workshops. Resultatet presenteras i illustrerade handledningar och filmer.

Allt material som tas fram är gratis

Standarden översätts till svenska och material om standarden, hur den kan tolkas, testas och tillämpas görs fritt tillgängligt för alla.

Materialet är gratis att använda.

DigiKog finansieras av Arvsfonden.

Kontakt

Projektledare Kerstin Ivarson Ahlstrand
E-post: kerstin.ahlstrand@begripsam.se
Telefon: 073-230 00 81