Arbetsmetoder

Här beskriver vi sådant som är bra att veta innan du deltar i en utvärderingsworkshop.

Vi har samlat informationen i en kort skrift:

DigiKogs workshops_ introduktion, .pdf, öppnar ny flik Pdf, 633.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Begripsams arbetsmetoder baseras både på egen och andras forskning

Vår egen forskning riktar in sig på inkluderande metoder, för att göra det möjligt för personer med olika typer av funktionsnedsättningar att vara delaktiga i utveckling av produkter och tjänster.

Metoderna bygger på

  • Aktionsforskning
  • Samskapande designmetoder
  • Värdebaserad design

Vi skiljer på användartester och användarmedverkan

  • Tester gör vi för att exempelvis ta reda på lösning A är bättre än lösning B. Eller för att se om användare klarar vissa uppgifter.
  • Användarmedverkan har vi för att säkerställa att de grundläggande idéerna och koncepten förstår och tar hänsyn till användarnas behov och förutsättningar.

Värdebaserad design

I DigiKog fokuserar vi på värdebaserad design. Det betyder att vi betonar vikten av att de personer som är berörda av en design också ska ha en röst och ett inflytande i designprocessen.

Vi betonar också att design ska bygga på grundläggande värden som inkludering, alla människors lika värde, värdighet, trygghet. Alltså ser vi design som en samhällsförändrande kraft som kan användas för att skapa bättre liv för alla människor.