Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, SMFOI

Välkommen att ta del av rapporter från vår egen undersökning "Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, SMFOI".

SMFOI står för "Svenskarna med funktionsnedsättning och internet". Det är en undersökning som delvis finansierats av Post- och telestyrelsen (PTS) och genomförts av oss på Begripsam.

Syftet med SMFOI är att samla in information om hur personer med funktionsnedsättning använder internet och digital teknik, samt att identifiera vilka behov och hinder som finns för att alla ska kunna vara digitalt delaktiga​​. Genom att upprepa undersökningen vartannat år kan vi också jämföra och följa den digitala utvecklingen.

SMFOI är - troligen - världens största enkätundersökning om digital tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Om "Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, SMFOI"

Rapporter och resultat