PRO-undersökning

Tillsammans med PRO har vi undersökt hur PRO:s medlemmar använder internet.

Samarbetet har skett inom projekt DigiSen.

Rapporten

Utdrag ur rapportens Sammanfattning

Rapporten redovisar hur över 15 000 medlemmar i PRO svarat på frågor om internet, smarta telefoner, datorer och surfplattor.
Deltagarna är från 65 år och uppåt.

Genom att jämföra med en kontrollgrupp av personer som är under 65 år kan vi undersöka om det finns digitala klyftor.

När du läser rapporten bör du tänka på att den här undersökningen handlar om de PRO-medlemmar som använder internet. Det finns troligen en grupp medlemmar som inte alls använder internet.
Vad personer i den gruppen anser om det digitala samhället kan vi därför inte säga något om i den här rapporten.

PRO-medlemmarna upplever ett digitalt utanförskap

I vår undersökning kan vi se att digitala klyftor existerar.
Vi hittar inte ett enda område där användningen av internet är lika stor för PRO-medlemmarna som för kontrollgruppen. Och för alla undersökta områden tycker PRO-medlemmarna att det är svårare med internet än kontrollgruppen. Det finns också ett större upplevt digitalt utanförskap bland PRO-medlemmarna än bland kontrollgruppen.

Dessa klyftor är förmodligen ännu större än vad vi kan visa.
De PRO-medlemmar som deltagit i undersökningen är i stor utsträckning digitalt aktiva. Från medlemsträffar och andra aktiviteter är det känt att det också finns medlemmar i PRO som inte använder internet eller som gör det väldigt sällan. Få av dessa personer har deltagit i undersökningen.

Storleken på de digitala klyftorna varierar. De är minst när det gäller att betala räkningar online, att använda e-post och att kolla på vädret. De blir betydligt större när det kommer till mediekonsumtion, användning av sociala medier och e-handel.

Färre vårdmöten för äldre

Vården har inte lyckats nå PRO-medlemmarna med digitala vårdmöten under pandemin. Det är istället kontrollgruppen som ökat sin användning av digitala vårdmöten. Eftersom äldre var en utpekad riskgrupp och äldre generellt har ett större vårdbehov får det betraktas som ett misslyckande att inte fler har erbjudits vårdmöten via nätet. Många av deltagarna i den här undersökningen är redo för sådana möten och har den digitala kompetensen att genomföra dem.

PRO-medlemmarna vill ha mer kunskap

När det gäller tillgång till utrustning så finns det en sämre tillgång till smarta telefoner bland PRO-medlemmarna jämfört med kontrollgruppen. Tillgången till dator och surfplatta är i stort sett lika. Men för all sorts utrustning gäller att PRO-medlemmarna i högre utsträckning säger att de behöver mer kunskaper och att de tycker att utrustningen är svårare att använda.

Ännu större digitalt gap för personer med funktionsnedsättning

Eftersom Begripsam också gör undersökningar riktade till personer med funktionsnedsättning kan vi se att det digitala utanförskapet bland äldre dock är betydligt mindre än bland personer med funktionsnedsättning.

Fakta: Projekt DigiSen

Pensionärernas riksorganisation, PRO, driver Projekt DigiSen med stöd av medel från Allmänna Arvsfonden.

Projektet pågår mellan år 2021 och 2024.

Projekt Digisen syftar till att försöka stänga gapet, det digitala utanförskapet bland äldre, från två håll. Dels genom att hjälpa äldre att bli digitala eller bli mer digitala. Dels genom att arbeta för att digitala tjänster ska vara enklare att använda. Det sista uppnås genom att påverka de som tar fram digitala tjänster, så som företag, organisationer, kommuner, regioner och myndigheter.