Granskning av webbplatser och digitala tjänster

Vi erbjuder granskningar av webbplatser och digitala tjänster. Vi gör granskningarna i form av workshops.

Till workshopen bjuder vi in användare med egna erfarenheter av funktionsnedsättning, våra experter. Syftet är att beställare, designers, utvecklare och användare möts på olika sätt; i samtal, utvärderingar, analyser och frågestunder.

Användarmedverkan är grunden i allt vårt arbete. Användarmedverkan handlar om att säkerställa att de grundläggande idéerna och koncepten förstår och tar hänsyn till användarnas behov och förutsättningar.

Vårt perspektiv är att det är användare med stora behov av god design och enkelt språk som är bäst på att identifiera brister och svårigheter. När sådana brister och svårigheter åtgärdas så gynnar det alla användare, Vi kallar det att vi utgår från ett extremanvändarperspektiv.

Metod

I våra workshops tittar vi på en i förhand utvald del av en webbplats, en app, eller en annan digital tjänst. En workshopledare styr granskningen och vi går från sida till sida, objekt till objekt i lugnt tempo. Deltagarna reflekterar genom att ”tänka högt”. Det vill säga de berättar för varandra vad de tycker och tänker. Då byggs en ömsesidig förståelse upp för den aktuella problematiken och det öppnar för tänkbara förbättringar.

Metoden kallas Barrier Walktrough. Den börjar alltså med att tydliggöra vad det är som skapar svårigheter. Att inledningen är problemorienterad handlar om att vi vill fokusera på vilka hinder och svårigheter som finns på webbplatsen.

Därefter kan fokus skifta till att hitta lösningar och vidareutveckla det som är bra.

Upplägg

  1. Vi rekryterar passande deltagare med erfarenhet av både egen funktionsnedsättning och att göra granskningar.
  2. Vid behov skapar vi testuppgifter och testscenarios.
  3. Vi genomför workshopen.
  4. Slutligen analyserar och rapporterar vi resultatet av workshopen.

Vi arbetar nära föreningen Begripsam där medlemmarna är experter, med egna erfarenheter och goda kunskaper om tillgänglighet och användbarhet.

Vi har också flera nätverk med experter och organisationer.

Kontakt

Välkommen att kontakta Louise Tengstrand.

E-post louise.tengstrand@begripsam.com
Telefon +46 70 147 53 13