Design av tillgängliga digitala tjänster

Som partner i din designprocess hjälper vi dig att inte bara göra rätt saker, utan också gör dem på rätt sätt.

När du bjuder in oss i din designprocess så får du del av ovärderlig kunskap och erfarenhet genom Begripsams användarpanel och våra tillgänglighetsexperter.

Vår användarpanelen består av personer med olika kognitiva svårigheter. Vi kallar de för extremanvändare. Det de har gemensamt är att de är överkänsliga mot dålig design. De känner snabbt igen den och kan beskriva varför den är dålig.

Våra metoder bygger på användarmedverkan och att skapa tillsammans. Vi kombinerar extremanvändarnas unika kompetens med vår expertis om kognitiv tillgänglighet samt att leda samskapande processer. Vi bjuder in till samtal och möten mellan beställare, designers, utvecklare och användare.

Läs mer om Begripsam-modellen

Vi erbjuder

 • Enkel tillgång till målgruppen
  Vi tar hand om rekrytering för att hitta användare som passar för uppdraget samt sköter administration med kallelser och löner.
 • Flexibilitet
  Vi kan hjälpa till oavsett om du startar från grunden, har skisser, prototyper eller befintliga tjänster att utveckla vidare. Vår insats kan antingen vara en enstaka workshop eller en serie av iterationer. Workshopparna sker digitalt.
 • Analys och lösningar
  Under workshoppen belyser och granskar vi svårigheter och diskuterar lösningar utifrån ert underlag. Efter granskningen får du en detaljerad rapport som belyser eventuella problem och ger förslag till lösningar och förbättringar.
 • Lärande och förändring
  Genom våra workshops kombinerar vi lärande och problemlösning i en integrerad process.
  Vi erbjuder digitala workshops där upp till 10 personer från din organisation kan delta för att lyssna och lära. Det är fördelaktigt om deltagarna representerar olika delar i organisationen.

Vi värdesätter en trygg arbetsmiljö. Under våra workshops uppmanas användarna att "tänka högt" och dela sina tankar om objekt, funktioner, design och text. Det är viktigt att de kan uttrycka sig fritt. Som uppdragsgivare är din roll att lyssna och inte avbryta eller försvara dina val. Mot slutet får du möjlighet att dela dina reflektioner och ställa frågor.

Samarbetet
Vår designprocess inkluderar:

 1. Rekrytering och avlöning av användare
 2. Förmöte
 3. Workshop
 4. Rapport
 5. Överlämningsmöte

Jag vill veta mer!

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss:

Kontakt

Välkommen att kontakta Louise Tengstrand.
E-post louise.tengstrand@begripsam.com
Telefon +46 70 147 53 13