Inventering av lokaler

Vill du få en nulägesbild av hur tillgängliga dina lokaler är?

Vi gör inventeringar både digitalt och fysiskt på plats.

Låt våra experter hjälpa dig. Syftet är att göra lokalerna tillgängliga för alla, oavsett funktion och förmåga. Vi undersöker både den fysiska och den kognitiva tillgängligheten i verksamheten, i både den publika miljön och personalutrymmen.

Några exempel på det vi tittar på:

  • Belysning
  • Ljudmiljö
  • Entréer
  • Toaletter
  • Skyltning
  • Trappor/hissar
  • Möblering
  • Personalrum

Vi skriver en rapport och ger förslag till förbättringar och kan hjälpa dig att prioritera vad som är viktigast starta med.

Jag vill veta mer!

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss:

Kontakt

Kontakta Louise Tengstrand.
E-post louise.tengstrand@begripsam.com
Telefon +46 70 147 53 13