Verksamhetsutveckling

Vi erbjuder verksamhetsutveckling genom vår egen metod "Tre träffar om tillgänglighet". Metoden lyfter fram tillgänglighetsbrister inom en organisation och är ett stöd för att ta fram riktlinjer och policys för att öka tillgängligheten.

Metoden bygger på att vi träffar samma grupp av personer (helst en mix av anställda och ledning/chefer) tre gånger inom loppet av fem – sex veckor.

Mellan träffarna jobbar vi med de förslag och synpunkter som kommit upp och dessa utgör sedan utgångspunkten för nästa möte. På det sättet driver vi processen snabbt fram under en relativt kort tid.

Vi dokumenterar nogsamt resultatet av träffarna och de förslag som kommer fram prioriteras tillsammans med deltagarna.

En träff är en halvdag, tre timmar.

Varför tre träffar?

Kvaliteten på materialet som kommer fram vid fler träffar blir bättre än om man enbart har en träff. Dels då det finns mer tid att samtala och utvärdera och dels då vissa deltagare behöver tid på sig för att ge synpunkter. En annan viktig aspekt är att deltagarna hinner smälta intrycken mellan gångerna, och kan ge mer grundade synpunkter.

Tre träffar om tillgänglighet har utvecklats genom Begripsams olika projekt för deltagande aktionsforskning. Metoden har sin grund dels i folkbildning och dels i evidensbaserad forskning om delaktighet i design-, innovation- och utvecklingsprocesser.

Kundcase

Ett exempel på verksamhetsutveckling genom vår metod "tre träffar" är ett samarbete med Skatteverket under 2022 och 2023.
Vi inventerade Skattverkets nya lokaler i Sundbyberg samt jobbade oss igenom resultatet under de tre träffarna. Målet var att skapa en handlingsplan med prioriterade åtgärder för att göra lokalerna tillgängliga.

Ett annat exempel är vårt samarbete med Unionen för att ta fram tillgänglighetsriktlinjer för deras verksamhet.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så hör vi av oss:

Kontakt

Välkommen att kontakta Louise Tengstrand.
E-post louise.tengstrand@begripsam.com
Telefon +46 70 147 53 13