Undersökningar och utredningar

Vi på Begripsam är bra på att utforma undersökningar så att de är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vi är också bra på att nå personer med funktionsnedsättningar så att de (också) har möjlighet att delta.

Vi gör varje år ett antal utredningar undersökningar och utredningar i samarbete med olika uppdragsgivare.

Vårt arbete sker i team som leds av Stefan Johansson. Stefan är doktor i människa datorinteraktion och är ansvarig för vår metodutveckling, som sker inom ramen för vår egen pågående forskning.

Undersökningar

Vi utformar våra undersökningar i nära samarbete med personer som har kognitiva funktionsnedsättningar för att säkerställa att de blir begripliga och lätta att undersöka.

Vi samlar in data på olika sätt:

  • Enkätundersökningar
  • Intervjuer
  • Fokusgrupper
  • Samskapande workshops

Vi kan utforma en undersökning från början eller hjälpa dig med en befintlig undersökning. Vi kan genomföra analysen helt självständigt eller i samarbete med dig och din organisation.

Vårt arbete presenteras oftast i en eller flera rapporter och vid interna och externa seminarier.

Komplement

Vår erfarenhet är att de flesta undersökningar inte får med tillräckligt många deltagare med funktionsnedsättning, personer som är socialt utsatta eller äldre. Våra undersökningar kan därför fungera som komplement och ger möjlighet att göra jämförelser mellan dessa grupper och befolkningen i stort.

Utredningar

Vi erbjuder även utredningsuppdrag där vår uppgift är att till exempel titta på tidigare forskning, rapporter och andra underlag.

Kundcase

Funktionsrätt Stockholms Stad

Hur fungerar det i skolan för elever med funktionsnedsättning? En undersökning som tar ett brett grepp på skolsituationen för elever med funktionsnedsättning.

Målet är att undersökningen ska belysa det som tidigare inte framkommit i stadens egna rapporter.

Genomförs under 2023.

Myndigheten för Delaktighet

Utformning av ett helt koncept för att komplettera myndighetens ordinarie enkät Rivkraft Länk till annan webbplats.för att skapa en lösning som gör det möjligt för personer med intellektuell funktionsnedsättning och stora kognitiva svårigheter att kunna delta i enkätundersökningar.

Genomförs under 2023.

Sveriges Folkhögskolor

Förbättringar av Folkhögskoleenkäten Länk till annan webbplats.så att den blir mer tillgänglig för studenter med kognitiva funktionsnedsättningar.

Genomförs under 2023.

Trafikanalys

Vi har genomfört flera undersökningar om hur personer med funktionsnedsättning upplever kollektivtrafiken Länk till annan webbplats..

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så hör vi av oss:

Kontakt

Välkommen att kontakta Louise Tengstrand.
E-post louise.tengstrand@begripsam.com
Telefon +46 70 147 53 13