Fysisk inventering

Vi inventerar både lokaler och utomhusmiljö. Vår expert kommer till er och går metodiskt igenom och tittar på verksamheten.

Vi har lång erfarenhet av att göra inventeringar av den fysiska miljön.

Vi har besökt bibliotek, teatrar, kontor, apotek, museum, campingplatser och lekparker samt allmänna utemiljöer.

Vi utgår från

 • Plan- och Bygglagen 2010:900
 • Boverkets föreskrifter (BFS) med regler för och råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde.
 • Egna kunskaper om kognitiva och psykiska krav.

Efter inventeringen får du en skriftlig rapport som beskriver nuläget samt ger förslag på förbättringsåtgärder.

Vi träffas sedan vid ett överlämningsmöte och går igenom rapporten och svarar på frågor.

Inventeringen

Vi går tillsammans igenom exempelvis:

 • lokalens gemensamma ytor
 • informationsdisk/reception
 • skyltning och information
 • publika toaletter
 • entré
 • trappor/hiss om det finns
 • ljud- och ljusmiljö
 • personalutrymmen

Det är en fördel om en eller flera personer från din organisation är med under inventeringen. Då kan vi diskutera förbättringar direkt på plats.

Jag vill veta mer!

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Kontakt

Kontakta Louise Tengstrand.
E-post louise.tengstrand@begripsam.com
Telefon +46 70 147 53 13

Konsult

Tommy Hagström, Begripsams expert på fysisk tillgänglighet och bemötande med fokus på kognitiv och psykisk tillgänglighet. Han har lång erfarenhet av att arbeta med rådgivning och inventering av byggd miljö.