4. Presentera statistik på ett begripligt sätt

I avsnitt fyra får du lära dig grunderna för att presentera statistik på ett begripligt, tillgängligt och användarvänligt sätt.

Avsnittet innehåller tre delar och allt material är fritt att använda och dela.

 1. Utbildningstexter
 2. En powerpoint:
  Presentera statistik på ett begripligt sätt, ppt Powerpoint, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 3. Film:

När du har samlat in data kan du presentera resultatet exempelvis i form av diagram, tabeller eller genom illustrationer.

Diagram

Du kan skapa diagram i exempelvis Excel eller liknande kalkylprogram.

Det finns olika typer av diagram.

 • Stapeldiagram är vanligast. Finns både med stående eller liggande staplar.
 • Pajdiagram eller cirkeldiagram
 • Linjediagram
Exempel på stapeldiagram, cirkeldiagram samt linjediagram

Bild 1. Exempel på vanliga diagramtyper: stapeldiagram med stående eller liggande staplar, pajdiagram samt linjediagram.

Stapeldiagram

Diagram med stående staplar är vanliga. Men det finns några nackdelar med dem:

 • I ett dokument, som ju har en viss bredd, kan det vara svårt att använda stående staplar om staplarna är många.
 • Stapeldiagram är också svåra att läsa på en liten skärm, som en mobiltelefon. Risken är att man behöver skrolla i sidled.
 • Vid många staplar blir det också svårt att få plats med förklaringen av vad stapeln visar. Då är det vanligt att man lägger texten på snedden, som exemplet här. Men följden blir att vissa tycker att det är svårt att läsa texten då.
Exempel på diagram med stående staplar.

Bild 2. Exempel på diagram med stående staplar.

En annan vanlig typ av stapeldiagram är diagram med liggande staplar. Texterna är horisontella och lättare att läsa. Är staplarna många och man behöver skrolla är det lätt att skrolla nedåt. Många föredrar därför liggande stapeldiagram.

Bild 3. Exempel på diagram med liggande staplar.

Bild 3. Exempel på diagram med liggande staplar.

Tips!

Flera saker ökar tillgängligheten i stapeldiagram:

 • Skriv en tydlig rubrik.
 • Använd gärna olika färger eller mönster på staplarna för att det ska bli lättare att skilja dem åt.
 • Använd en skala upp till 100 procent. Våra tester visar att många föredrar att skalan går till 100 procent, då det ökar förståelsen för storleken på staplarna.
 • Sätt ut enheter på axlarna.
 • Visa den exakta procentsiffran (eller antal om det är det man visar) och placera den intill axeln. Då hamnar procentsiffran nära svarsalternativet och det blir mer tillgängligt för den som använder en liten skärm eller behöver zooma in mycket.
Bild 4. Exempel på stapeldiagram med olika färger på staplarna.

Bild 4. Exempel på stapeldiagram med olika färger på staplarna.

Pajdiagram/cirkeldiagram

Pajdiagram eller cirkeldiagram som de också kallas har fördelen att man tydligt ser vad som är 100% eller helheten.

Bild 5. Ett pajdiagram visar tydligt vad som är 100%.

Bild 5. Ett pajdiagram visar tydligt vad som är 100%.

Pajdiagram fungerar bra med få delar.

Skriv ut procentsiffrorna och förklaringen till de olika delarna för att det ska bli tydligt.

Bild 6. Pajdiagram med få, tydliga delar.

Bild 6. Pajdiagram med få, tydliga delar.

Är svarsalternativen många blir pajbitarna för små. Det blir svårt eller till och med omöjligt att få en känsla för deras storlek.

Välj då en annan typ av diagram, exempelvis diagram med liggande staplar.

Bild 7. Pajdiagram fungerar dåligt med många svarsalternativ.

Bild 7. Pajdiagram fungerar dåligt med många svarsalternativ.

Linjediagram

Linjediagram kan du använda för att visa trender över tid. I det här exemplet har vi hittat på data för att det skulle bli tydligare hur linjediagram fungerar.

Bild 8. Exempel på linjediagram.

Bild 8. Exempel på linjediagram.

Tabeller

Ett annat vanligt sätt att visa statistik är med tabeller.

 • Precis som för diagram ska tabeller ha en tydlig rubrik.
 • Kolumner och rader ska ha tydliga rubriker.
 • Använd gärna olika färger på raderna för att det ska vara lätt att hitta i tabellen.
Bild 9. Exempel på tabell med olikfärgade rader.

Bild 9. Exempel på tabell med olikfärgade rader.


En annan variant är att varannan rad har en avvikande färg.

Bild 10. Tabell där varannan rad har en avvikande färg.

Bild 10. Tabell där varannan rad har en avvikande färg.


Illustrationer

Ett annat sätt att presentera resultat är att visualisera sitt resultat.

Vi har försökt att illustrera hur stora grupper vi har i vår undersökning Svenskarna med funktionsnedsättning och internet men att bara vissa av dessa grupper omfattas av kraven för tillgänglighet enligt webbstandarden WCAG.

Det är ett exempel som i grunden bygger på statistik.

Bild 11. Grupper som ingår i Begripsams undersökning Svenskarna med funktionsnedsättning och internet. Endast de inringade omfattas av tillgänglighetskraven i webbstandarden WCAG.

Bild 11. Grupper som ingår i Begripsams undersökning Svenskarna med funktionsnedsättning och internet. Endast de inringade omfattas av tillgänglighetskraven i webbstandarden WCAG.

Rapporter

Diagram och tabeller innehåller ofta så mycket information att läsaren behöver hjälp att få veta det som är viktigast. Du behöver tolka informationen till exempel i form av en rapport. Men ta med tabeller och diagram så att läsaren själv kan fokusera på andra delar om de är intresserade av annat än vad du lyfter som viktigt.

Fritextsvar

I en enkätundersökning är det vanligt med en eller par frågor utan fasta svarsalternativ, så den som svarar kan berätta helt fritt. Dessa svar brukar kallas fritextsvar.

Det kan vara svårt att redovisa alla sådana svar i en rapport.

Välj istället ut några lämpliga exempel och visa dem som citat.

I mitt exempel har jag valt att presentera dem i form av pratbubblor. Kvinna 32 år har svarat: ”Jag gör gärna allt jag kan på Internet när det kommer till att boka tider, boka biljetter osv. Detta för att det är ångestfyllt för mig att ringa och tala med okända människor.”

Man 20 år har svarat: ”Jag har inget inflytande över digitala tjänster utan är tvingad att använda det eftersom det ej finns andra alternativ”.

Bild 12. Fritextsvar kan presenteras som citat. Här i form av pratbubblor.

Bild 12. Fritextsvar kan presenteras som citat. Här i form av pratbubblor.

Färger och kontraster

Vad kan du mer behöva tänka på för att få god tillgänglighet och användbarhet?

Jo, för visuell tillgänglighet så ska du se till att välja lugna färger. Eventuellt kan du behöva särskilja olika delar med olika mönster också. Kontrasterna mellan olika objekt måste vara tillräckliga och textstorleken ska vara tillräckligt stor.

Det finns riktlinjer för detta. Och riktlinjerna är förstås olika, beroende av vilken kommunikationskanal du väljer att använda. Det vill säga om du väljer en webbplats, ett nyhetsbrev, ett dokument eller en powerpoint.

Texter - tips

Texter behöver utformas så att de är lätta att läsa och förstå. Det är också viktigt att formatera rubriknivåer på ett korrekt sätt. Ett tips är att utgå från tillgängliga dokumentmallar. Självklart behöver du testa din presentation på några personer ur målgruppen för att verkligen veta att det du har gjort är begripligt och lätt att förstå.

Statistikwebbplats

Avslutningsvis tipsar vi om vår statistikwebbplats.

Just nu använder vi den för vår undersökning Svenskarna med funktionsnedsättning och internet. Där finns exempel på hur du kan presentera statistik på ett tillgängligt sätt.

Du hittar webbplatsen på internet.begripsam.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild 13. Begripsams statistikplattform.

Bild 13. Begripsams statistikplattform.