3. Analysera och sammanställa resultat

I avsnitt tre får du lära dig att analysera och sammanställa resultatet av din undersökning.

Avsnittet innehåller tre delar och allt material är fritt att dela och använda.

  1. Utbildningstexter
  2. En powerpoint:
    Analysera och sammanställa resultat, ppt Powerpoint, 1.1 MB.
  3. Film:

Att göra en analys

När du har samlat in dina svar så är det dags att analysera resultatet. Det sker i flera steg:

  • Först tar du fram beskrivande resultat i form av tabeller och diagram.
  • I nästa steg funderar du på vad betyder det här? Vad kan man dra för slutsatser? Hur hänger saker ihop? Vad är det som orsakar vad?
  • Till sist försöker du presentera ditt resultat så att andra kan förstå det.

Ofta går det att få ut en massa siffror. Men vad säger egentligen de där siffrorna. Det är det som är analysen. En analys kräver ofta tid. Det behövs tid att reflektera över resultatet. Och tid för att diskutera resultatet med andra.

I det första steget, som kan kallas deskriptiv statistik, så kommer det ut siffror. Det kan vara antal, procent, medelvärden och liknande. Då beskriver man hur det ser ut. Detta presenteras ofta i tabeller och diagram, där diagram kanske är enklare att visuellt åskådliggöra hur det ser ut.

Om du har textsvar så gör man en så kallad kvalitativ analys. Då grupperar man ofta ihop svar som liknar varandra. Vi har använt det digitala verktyget Miro för denna typ av analys. Det gör man ofta tillsammans.

Dela data med andra

Om du inte har tid eller möjlighet att analysera allt ditt material själv så kan du också publicera ditt resultat och sedan lämna åt andra att göra egna analyser. Till exempel publicerar vi på Begripsam data från vår internetundersökning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Analys som en samskapande aktivitet

Vi tycker det är viktigt att göra analysen tillsammans med de personer som är berörda av analysen.

Ett exempel på en gemensam analys: Våra data visade att personer med funktionsnedsättning använder sociala medier mer än andra. När vi diskuterade det i föreningen Begripsam så sa en av medlemmarna "det kan bero på att vi med funktionsnedsättning helt enkelt har mera tid". En annan fyllde på med "att vi har mer tid kan beror på att vi inte har ett arbete". Det är känt att arbetslösheten är högre hos personer med funktionsnedsättning. Därefter följde en analys av om det resultatet var bra eller dåligt. Det kunde dels ses som bra, eftersom det kan upplevas meningsfullt att vara med i sociala medier. Men det kunde också ses som dåligt eftersom det bästa vore om folk hade arbete och då skulle troligen användningen av sociala medier minska.

Vi kunde också gå tillbaka till våra bakgrundsdata och såg då att det verkade stämma. De som inte arbetade verkade använda sociala medier mer. Detta kan beskriva som att analysen gjorde det möjligt att dra välgrundade slutsatser. I statistik kallas det för inferens.

Vi anser att man vinner mycket på att göra analysen tillsammans med de personer som är berörda av undersökningen. Det behövs ofta flera träffar för att stegvis bygga upp sin analys. Där är det också viktigt att reflektera mellan gångerna.

Verktyg för analys

Vi har använt Miro och Excel för analys. Det finns andra och också dyra analysverktyg. Men man kan komma ganska långt även med gratisverktygen.

Vi gillar Miro för att där kan man dela på en gemensam arbetsyta som alla kan komma åt och som kan växa steg för steg.

Att sammanställa statistik kan man göra ganska enkelt i Excel.