ISO-standard för kognitiv tillgänglighet

Föreningen Begripsam har medverkat till att ta fram en internationell standard för kognitiv tillgänglighet, ISO 21801:12020.

Standarden är godkänd som en svensk och europeisk standard, SS-EN ISO 21801-1:2021.

Rekommendationerna i standarden är generella och ska passa utveckling av alla sorters system, produkter och tjänster.

Här kan du köpa standarden:

Kognitiv tillgänglighet – Del 1: Allmänna riktlinjer (ISO 21801-1:2020, IDT), öppnar ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rekommendationer för digital kognitiv tillgänglighet

Begripsam har inom ramen för projektet DigiKog även tagit fram rekommendationer för kognitiv tillgänglighet som är anpassade för utveckling av webbplatser och e- tjänster.

I det arbetet har personer med erfarenhet av kognitiva svårigheter samarbetat med experter på tillgänglighet, designers, utvecklare, företrädare för intresseorganisationer, ansvariga för webbplatser inom myndigheter, organisationer och företag.

Utöver det har rekommendationerna bearbetats vetenskapligt i samarbete med forskningsprojektet CoDeAc och Centrum för Klinisk Forskning Dalarna.

Rekommendationer för kognitiv tillgänglighet på webben. pdf, öppnar i ny flik Pdf, 260.1 kB, öppnas i nytt fönster.