Filmer om ISO-standarden 21801

Här kan du se fyra filmer som beskriver ISO-standarden 218 01, Kognitiv tillgänglighet.

  1. Introduktion till kognitiv tillgänglighet och till standarden
  2. Motivation och fokus
  3. Återgivning och förståelse
  4. Aktivitet

Berättare är Kerstin Ivarsson Ahlstrand, projektledare för DigiKog.