Enkäter som är tillgängliga

Vi erbjuder en föreläsning som ger dig kunskap att skapa tillgängliga enkäter.

Föreläsningen innehåller bland annat:

  • Varför ska enkäter vara tillgängliga?
  • Praktisk genomgång av enkätverktyg
  • Statistik och analys
  • Uppföljning
  • Sprida och marknadsföra enkäter

Kontakt

Kontakta Louise Tengstrand.
E-post louise.tengstrand@begripsam.com
Telefon +46 70 147 53 13

Kursledare

Stefan Johansson, VD för Begripsam och teknologie doktor i kognitiv tillgänglighet, är kursledare. Stefan har djup kunskap om och lång erfarenhet av tillgängliga enkätverktyg och undersökningar.