Universell utformning i samhällsplanering

En föreläsning om hur universell utformning kan bli en del av planarbete och samhällsplanering.

Föreläsningen utgår ifrån hur tillgängligheten i samhället ser ut idag, hur anpassningar bör vidtas tidigt i bland annat planprocessen genom universell utformning. Vi ger dig verktyg för att du ska kunna använda tillgänglighet metodiskt i ditt arbetssätt.

Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar inom samhällsplanering, till exempel

  • detaljplanerare,
  • översiktsplanerare eller
  • exploateringsingenjörer,
  • men även till dig inom samhällsbyggnad, lantmäteri och arkitektkontor.

Kontakt

Kontakta Louise Tengstrand.
E-post louise.tengstrand@begripsam.com
Telefon +46 70 147 53 13

Föreläsare

Viktor Johansson är samhällsplanerare i grunden men arbetar som forskningsassistent och tillgänglighetsexpert. Han arbetar både med fysisk och kognitiv tillgänglighet.