Kognitiv tillgänglighet ur ett forskningsperspektiv

Stefan Johansson berättar hur vi på Begripsam använder vetenskapliga metoder i våra uppdrag och användartester.

Exempelvis

  • aktivitetsteori
  • social practice theory
  • och andra metoder från aktionsforskning.

Stefan Johansson är vd för Begripsam samt teknologie doktor vid Kungliga tekniska högskolan, KTH.

Kontakt

Kontakta Louise Tengstrand.
E-post louise.tengstrand@begripsam.com
Telefon +46 70 147 53 13

Föreläsare