Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, rapportInternet – Svenskarna med funktionsnedsättning och internet

Statistiska centralbyrån undersöker regelbundet hur svenska folket använder internet. SCB:s undersökningar visar att cirka 80 procent av alla med funktionsnedsättning inte tycker att internet är svårt. Vi vet att SCB inte når fram med sin undersökning till alla människor, och vill därför genom våra kanaler och med våra metoder fråga personer med funktionsnedsättning direkt. År 2017 gjorde vi vår första jämförande undersökning, och vi såg redan då en mer nyanserad bild.

Under 2019-2020 har vi gjort om undersökningen. Vi kan åter konstatera att det finns stora klyftor mellan inställning till och användning av internet hos befolkningen i allmänhet och personer med funktionsnedsättning.

Post- och telestyrelsen (PTS) finansierar undersökningen.

Huvudrapport 2019

Resultaten visar tydligt att det finns en betydande digital klyfta i samhället. Storleken på klyftan varierar beroende på fråga och typ av funktionsnedsättningar. I undersökningen jämförs både resultaten med 2017 års undersökning och mellan grupper med och grupper utan funktionsnedsättning.

Några av rapportens viktigaste slutsatser

 • Den digitala klyftan etableras i unga år och består livet ut.
 • Många behöver hjälp – användningen av internet är inte autonom
 • De samhällsfinansierade institutionerna lyckas inte med digital inkludering
 • Lagen om webbtillgänglighet täcker inte alla tillgänglighetsproblem
 • Att inte kunna identifiera sig digitalt, för till exempel utföra bankärenden, är ett stort problem. En tredjedel av personerna med funktionsnedsättning tycks inte ha något sätt att identifiera sig digitalt.
 • Banktjänster och e-handel verkar ha blivit svårare, jämfört med undersökningen 2017.
 • Det digitala utanförskapet påverkas av funktionsnedsättning men kan inte förklaras av funktionsnedsättning.
 • Språk och intellektuell förmåga spelar störst roll för om det är svårt
 • Kvinnor har mindre svårigheter och använder internet mer än män
 • De digitala klyftorna är minst inom sociala medier, nyheter och mediekonsumtion
 • Inom grupper med samma diagnos, funktionsnedsättning eller svårighet finns personer som är fullt delaktiga och som inte är delaktiga alls.

Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, länk till pdf, öppnas i ny flik

Statistikwebbplats

På uppdrag av Post- och telestyrelsen, PTS, har vi har utvecklat en statistikwebbplats. Dels för att tillhandahålla undersökningens stora mängd data på ett så tillgängligt sätt som möjligt dels för att göra det lättare att filtrera och kombinera data för att få ut resultat inom specifika områden.

Vi publicerar även en dokumentationsrapport som beskriver utvecklingsarbetet, målbilden, koncept, design, krav och konstruktionslösningar.

Statistikwebbplats, “Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik