Rekommendationer

Projekt DigiKog:s syften har utvecklat metoder för att implementera standarden SS-EN ISO 21801-1:2021 – Kognitiv tillgänglighet – Del 1: Allmän vägledning.

En metod var att genom workshops lära hur användare upplever olika tjänster, webbplatser, eller specifika testobjekt.

Genom dessa workshops utformade vi sedan rekommendationer för hur designers och producenter bör arbeta.

Vi har tagit fram rekommendationer för

  • e-tjänster, blanketter och formulär
  • söktjänster
  • lyssnatjänster
  • kognitiv tillgänglighet på webben

E-tjänster, blanketter och formulär

E-tjänster, blanketter och formulär, rekommendationer pdf, öppnar ny flik Pdf, 630.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Söktjänster

Sökfunktioner, rekommendationer, pdf, öppnar ny flik Pdf, 383.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Lyssnatjänster

Lyssnafunktioner, rekommendationer, pdf, öppnar ny flik Pdf, 323.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kognitiv tillgänglighet på webben

Kognitiv tillgänglighet på webben, pdf, öppnar ny flik Pdf, 260.1 kB, öppnas i nytt fönster.